วัคซีนโควิด – 19 ทำไมถึงไม่ฉีดให้ในเด็ก

The latest on today

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ. หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้โพสในเฟซบุ๊ก ข้อความว่า

วัคซีนโควิด – 19 ทำไมถึงไม่ฉีดให้ในเด็ก

วัคซีนโควิด พัฒนาขึ้นมาอย่างเร่งรีบ ยังไม่มีการศึกษาใด ในการให้วัคซีนในกลุ่มเด็กอายุน้อยกว่า 18 ปี การขึ้นทะเบียนจึงยังให้กับผู้ที่มีอายุมากกว่า 18 ปี ขึ้นไปทุกชนิดของวัคซีน จนกว่าจะมีการศึกษาถึงผลการใช้ขนาดในเด็ก จึงจะมีการนำมาใช้ได้ น่าจะมีข้อมูลปลายปีหรือปีหน้า

โควิด 19 ติดเชื้อในเด็กส่วนมากเกือบทั้งหมดอาการไม่รุนแรง และมีอัตราตายที่ต่ำมากมาก จะเป็น 1 ใน พันหรือหมื่นทีเดียว ถึงแม้ว่าจะเป็นเด็กเล็ก

นอกจากนี้ การติดเชื้อในเด็ก ขณะนี้พบน้อยมากเมื่อเทียบกับผู้ใหญ่ มีการศึกษาการติดเชื้อในเด็กในครอบครัวที่มีผู้ป่วยโควิด พบว่าเด็กมีโอกาสติดเชื้อน้อยกว่าในผู้ใหญ่ถึง3เท่า

ด้วยเหตุผลดังกล่าว วัคซีน โควิด 19 ยังไม่ให้ในเด็ก ที่มีอายุน้อยกว่า 18 ปี และน่าจะเป็นกลุ่มสุดท้ายที่จะได้รับวัคซีน

——–

โดยมีผู้ร่วมแสดงความเห็น เช่น

– หนูว่าเด็กๆเขาเจอวัคซีนมาตั้งแต่แบเบาะกว่าเขาจะโตสิบกว่าขวบลูกสาวของหนูแทบไม่เป็นอะไรเนื่องจากคุณครูใส่ใจวัดไข้กักตัวสวมแมทค่ะ อาจารย์คุณหมอค่ะ

– ผมไม่เคย ฟังข่าวสารโรคโควิด19+วัคซีน ของเพจข่าวสำนักไหน / ไม่เคยฟังนักการเมือง / ไม่เคยฟังนักวิชาการ / ผมจะฟัง เพจของ *สธ* กรมควบคุมโรค และคุณหมอดีๆทุกท่าน ที่ให้ความรู้ ความจริง ที่ถูกต้องของโรคระบาด ขอบพระคุณ ท่าน อ.คุณหมอยง ครับ ที่ให้ความรู้ ปชช มาตลอด สุดยอดมากๆ

https://www.facebook.com/yong.poovorawan/posts/5141380832571159