ว่าด้วย “ที่มา” และ “ที่ทาง” ของสถาบันพระมหากษัตริย์ในระบอบรัฐธรรมนูญไทย

The latest on today

เมื่อวานนี้ผมกับคุณ พริษฐ์ วัชรสินธุ – ไอติม – Parit Wacharasindhu ได้ร่วมพูดคุยกันในรายการ Pro & Constitution พอดแคสท์ตอนนี้มีความยาวกว่า 1 ชั่วโมง เพราะผมได้ลงรายละเอียดพัฒนาการที่มาที่ไปในเชิงประวัติศาสตร์และการถกเถียงเชิงหลักการตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน ทั้งกรณีของต่างประเทศหลายกรณี รวมถึงประเทศอังกฤษที่ไทยเราเหมือนจะยึดเป็นแบบอย่างของระบอบ “ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข”

ในครึ่งหลัง ผมพูดถึงประเด็นปัญหาที่กำลังมีการพูดถึงในปัจจุบัน นั่นคือว่าด้วยเรื่องของสถานะและบทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในสามข้อเรียกร้องสำคัญของกลุ่มผู้ชุมนุม และแน่นอนว่าเมื่อเราพูดถึงการปฏิรูป ย่อมไม่ใช่แค่การแก้ไขปรับปรุงรัฐธรรมนูญเท่านั้นถึงจะสามารถปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ได้ เพราะยังมีหลายเรื่องที่ไม่ได้อยู่ในรัฐธรรมนูญ แต่อยู่ในตัวบทกฎหมาย อยู่ในประเพณีวัฒนธรรมของผู้คน ฯลฯ ที่จะต้องเปลี่ยนแปลงไปด้วย แต่อย่างน้อย ณ เวลานี้ หากมีการพูดคุยเพื่อปฏิรูปโดยเริ่มจากเนื้อหาในรัฐธรรมนูญก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี

ผมจึงขอเรียนเชิญทุกคนมาฟังพอดแคสท์นี้ เนื่องจากในรายละเอียดหลายประเด็นที่ผมได้แสดงความเห็นในเชิงวิชาการไปนั้นเกี่ยวข้องกับสถานการณ์การชุมนุมช่วงนี้ด้วย เช่น การใช้พระราชอำนาจในดินแดนต่างประเทศ การตั้งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ การปรึกษาหารือกันของคณะรัฐมนตรีและพระมหากษัตริย์ การลงพระปรมาภิไธยประกาศใช้กฎหมายล่าช้า ฯลฯ

Bint Rongkhun
รักนับถืออาจารย์มากๆ ที่ทำให้ท้องฟ้าสว่าง ประชาชนส่วนใหญ่ได้รับรู้ข้อมูล ข้อเท็จจริงโครงสร้างของสังคมไทย ขอบคุณมากๆครับ

ผี ไร้สาระ
ถ้าไอติมมาร่วมพรรคก้าวไกลจะเป็นอะไรที่เฟอร์เฟคมากๆครับวิสัยทัศน์กว้างไกลเวลาอธิบายชี้ได้ตรงจุดสุด ยกตัวอย่างเช่นเรื่องระบบการศึกษาระหว่างโรงเรียนดังและโรงเรียนทั่วๆไปที่มันมีความไม่เท่าเทียมกันอย่างมาก

ชีวิตมันต้องเดินตามหาความฝัน หกล้มคลุกคลานเท่าไหร่
ไอติมถ้านายฉลาดจริง,รักประชาธิปไตยจริงก็ควรตีแผ่ประชาธิปัตย์ให้คนทั้งประเทศรู้สิว่าทำเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวมาโดยตลอด

Thanakon Dungpai
เรามีแนวร่วมเพิ่มเรื่อยๆ ขนาดพวก royals เองก็เห็นด้วยกับเรามากขึ้น
ทุกวันนี้ไม่มีแล้วเหลือง.แดง.ส้ม มีแต่ราษฎร กับ ศักดินา เท่านั้น คิดเอาแล้วกันว่าใครเยอะกว่ากัน

Rangson Singhanat
คนบางคนมาสว่างแต่ไปมืด ต้องอ่านมงคลของพระพุทธเจ้าบ้างนะชาติหน้าจะได้ไม่พลาด ชาตินี้ถลำลึกเพราะโมหะมากไปเลยเกิดโลภะ เลยลงกระทะทองแดง คงไม่ถึงขนาดนั้นหรอกแต่มันแย่ว่ะ

FB Piyabutr Saengkanokkul – ปิยบุตร แสงกนกกุล