โควิด 19 การใช้พลาสมาจากผู้ที่หายจากโรคแล้ว มารักษาผู้ป่วย

The latest on today

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้โพสข้อความ ว่า

ผมเองยังเชื่อว่าการใช้พลาสมา มารักษา ต้องให้เร็ว ก่อนที่ผู้ป่วยจะสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาได้เอง

ดังนั้น ในกรณีที่ผู้ป่วยเริ่มมีปอดบวม หรือมีภาวะออกซิเจนในเลือดเริ่มตำ่ ก็สามารถให้ได้เลย

เพราะถ้าอาการรุนแรงแล้ว แบบในรายงานศึกษาเปรียบเทียบ หรือผู้ป่วยที่มีภูมิต้านทานสร้างขึ้นเองได้แล้วจะไม่เกิดประโยชน์

ทางศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ได้เก็บพลาสมา จากผู้ที่หายจากโรคแล้ว มีระดับภูมิต้านทานสูงไว้เป็นจำนวนมากหลายร้อยถุง พร้อมที่จะใช้กับผู้ป่วยจำนวนมาก

อาการข้างเคียงที่เกิดขึ้นจากการให้พลาสมา ก็คงไม่ต่างจาก การให้พลาสม่าในโรคอื่นๆ

ทำนองเดียวกันทางตะวันตก มีแอนติบอดี้ ชนิดที่เป็นโมโนโคลนอลแอนติบอดี ไว้ใช้รักษาในผู้ป่วยที่มีอาการน้อย เพื่อไม่ให้มีอาการมาก และการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นพลาสม่าหรือแอนติบอดี สามารถลดปริมาณไวรัสลงได้ ถ้าให้ในระยะแรก ก่อนที่ร่างกายจะสร้างภูมิคุ้มกันมาอย่างเต็มที่แล้ว

ทางศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ยังได้นำพลาสมาของผู้ที่หายป่วย มาทำเป็นเซรุ่มไว้จำนวนหนึ่ง ขณะนี้กำลังรอการศึกษาในอาสาสมัคร เซรุ่มที่สร้างขึ้นมาได้ จะเหมือนเซรุ่มป้องกันไวรัสตับอักเสบบี เซรุ่มป้องกันพิษสุนัขบ้า และมีความเป็นไปได้ที่จะนำเซรุ่มนี้มาให้กับกลุ่มเสี่ยง ที่ไปสัมผัสโรคมา และป้องกันไม่ให้ติดโรค ข้อมูลต่างๆคงต้องรอการศึกษาในขั้นต่อไป

ถ้ามีประโยชน์ ภูมิต้านทานที่ให้ไปนี้ จะเป็นภูมิต้านทานชนิดเดียวกับผู้ที่ได้รับวัคซีน หรือที่หายจากโรคแล้ว

https://www.facebook.com/yong.poovorawan/posts/5048051251904118