โควิด 19 โรงพยาบาลสนาม

The latest on today

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้โพสข้อความ ว่า

ตั้งแต่ไปเห็นที่สมุทรสาคร การศึกครั้งนี้ใหญ่กว่ารอบแรก มากมายนัก

เรารู้แล้วว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอาการน้อย ถึงร้อยละ 80 ที่ไม่จำเป็นต้องนอนโรงพยาบาล

มีที่มีอาการมากประมาณร้อยละ 20 และในจำนวนนี้ 3 ถึง 5 เปอร์เซ็นต์อยู่ ขั้นวิกฤต ต้องอาศัย ICU

โรงพยาบาลจึงมีความจำเป็นสำหรับผู้มีอาการมาก และอาการวิกฤต ที่ต้องได้รับการรักษาอย่างดี

ดังนั้น ถ้ามีผู้ป่วยจำนวนมาก หลายร้อยคนต่อวัน ในอนาคตถ้ามากกว่านี้ จำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องมีโรงพยาบาลสนาม เพื่อไว้ให้กับผู้ป่วยที่มีอาการไม่มาก

จึงอยากจะขอร้องประชาชน ทั่วไป ให้เห็นความจำเป็นในการเตรียมการโรงพยาบาลสนาม อย่าให้เหมือนจังหวัดสมุทรสาคร ที่มีประชาชนต่อต้าน

ในการสร้างโรงพยาบาลสนาม หรือใช้สถานที่ ได้มีมาตรการอย่างเข้มงวดอยู่แล้ว ในการป้องกันการระบาดของโรค

องค์ความรู้ต่างๆในปัจจุบัน เพียงพออยู่และในการป้องกัน ไม่ให้เกิดการระบาดของโรค ขอให้ประชาชนที่อยู่ใกล้โรงพยาบาลสนาม สบายใจได้

ทุกจังหวัด แม้กระทั่งกรุงเทพฯ ก็จะต้องมีการเตรียมตัว ในกรณีที่มี ผู้ติดเชื้อจำนวนมาก เพราะทุกคนไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเข้าโรงพยาบาลหมด ทุกคนจะต้องช่วยกันให้ผ่านวิกฤตนี้ไปให้ได้

https://www.facebook.com/yong.poovorawan/posts/5046046378771272