ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้โพสข้อความ ว่า ผมดีใจมากที่วิกฤตเป็นโอกาส ผมเชื่อว่าเด็กรุ่นใหม่ อยากเรียนวิทยาศาสตร์กันมากขึ้น ขณะนี้รู้จักติดตามและอ่าน time line การสืบสวนสอบสวน การวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ การติดตามสายพันธุ์ไวรัส การแพร่กระจายของไวรัสทางด้านระบาดวิทยา การคิดคำนวณ นับเลข บวกเลข ดูกราฟเป็น วันนี้จะขึ้นหรือลง นักเรียนรุ่นใหม่ จะได้ยินได้ฟังอยู่เสมอ และเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้โพสข้อความ ว่า ตั้งแต่ไปเห็นที่สมุทรสาคร การศึกครั้งนี้ใหญ่กว่ารอบแรก มากมายนัก เรารู้แล้วว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอาการน้อย ถึงร้อยละ 80 ที่ไม่จำเป็นต้องนอนโรงพยาบาล มีที่มีอาการมากประมาณร้อยละ 20 และในจำนวนนี้ 3 ถึง 5 เปอร์เซ็นต์อยู่ ขั้นวิกฤต ต้องอาศัย ICU โรงพยาบาลจึงมีความจำเป็นสำหรับผู้มีอาการมาก

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้โพสข้อความ ว่า ผมเองยังเชื่อว่าการใช้พลาสมา มารักษา ต้องให้เร็ว ก่อนที่ผู้ป่วยจะสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาได้เอง ดังนั้น ในกรณีที่ผู้ป่วยเริ่มมีปอดบวม หรือมีภาวะออกซิเจนในเลือดเริ่มตำ่ ก็สามารถให้ได้เลย เพราะถ้าอาการรุนแรงแล้ว แบบในรายงานศึกษาเปรียบเทียบ หรือผู้ป่วยที่มีภูมิต้านทานสร้างขึ้นเองได้แล้วจะไม่เกิดประโยชน์ ทางศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ได้เก็บพลาสมา จากผู้ที่หายจากโรคแล้ว มีระดับภูมิต้านทานสูงไว้เป็นจำนวนมากหลายร้อยถุง พร้อมที่จะใช้กับผู้ป่วยจำนวนมาก อาการข้างเคียงที่เกิดขึ้นจากการให้พลาสมา ก็คงไม่ต่างจาก