โควิด 19 การใช้พลาสมาจากผู้ที่หายจากโรคแล้ว มารักษาผู้ป่วย